Hukuk Fakültesi’ne Bağlı Merkezler

- Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
- İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Araştırma ve UygulamaMerkezi
- Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Ord.Prof.Dr.Sıddık Sami Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00