İstanbul Tıp Fakültesi’ne Bağlı Merkezler

- Lepra ve Zührevi Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Mikroorganizma Kültür Kolleksiyonları Araştırma ve Uygulama Merkezi
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00