Enstitüler

- Adli Tıp Enstitüsü
- Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
- Avrasya Enstitüsü
- Çocuk Sağlığı Enstitüsü
- Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü
- Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
- Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Fen Bilimleri Enstitüsü
- İşletme İktisadı Enstitüsü
- Kardiyoloji Enstitüsü
- Muhasebe Enstitüsü
- Nörolojik Bilimler Enstitüsü
- Onkoloji Enstitüsü
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00