Yüksekokullar

- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
- Devlet Konservatuarı
- Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00